Stowarzyszenie "Tęcza"

WŁADZE STOWARZYSZENIA - CZŁONKOWIE ZARZĄDU - kadencja 2011 - 2015

Prezes: Ewa Mitręga
Wiceprezes: Tomasz Olejnik
Skarbnik: Małgorzata Ceglarska
Sekretarz: Gabriela Rutkowska
Członek: Ewa Hauffa

kontakt: tel./fax 61-29-15-194

siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tęcza"
                ul. Nowe Osiedle 12
                64-420 Kwilcz
* * *

      Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego, fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.
     Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego działającą na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącą działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie: działań mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, działań na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych, działań na rzecz aktywnego i godnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych.


* * *


Każdy może nas wspomóc !!!


1. Przekazując 1% podatku dochodowego wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj

2. Dokonując na rzecz naszego Stowarzyszenia wpłaty darowizny.

 Darowiznę można wpłacić na nasze konto w każdym momencie wpisując w tytule przelewu np. "darowizna na cele statutowe stowarzyszenia".NASZ NUMER KONTA:  
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
13 9082 0005 4203 5565 2000 0010Wydrukuj przelew on-line: przelew


Podlega ona odliczeniu od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym, tj. wpłacona w roku 2011 będzie możliwa do odliczenia w rozliczeniu rocznym za rok 2011 itp.

Kto może przekazać darowiznę naszemu Stowarzyszeniu?

- osoba fizyczna – wartość darowizny, która podlega odliczeniu, nie może przekroczyć 6 % dochodu podatnika za dany rok podatkowy (źródło: art.26 ust.1 pkt.9 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),

- osoba prawna - wartość darowizny, która podlega odliczeniu, nie może przekroczyć 10 % dochodu za dany rok podatkowy (źródło: art. 18 ust.1 pkt.9 Ustawy z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych).

Dowodem, który poświadcza darowiznę jest dowód wpłaty na rachunek bankowy.

Zachęcamy, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne do wspierania działalności statutowej naszej organizacji. Każda, nawet najmniejsza wpłata, jest dla nas bardzo ważna i potrzebna.

Dziękujemy !!!